h logo

Kullanım Koşulları

Web Sitesi Şartları ve Koşulları

ASKA Oto ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş. Web Sitesini ziyaret ettiğiniz (ziyaret eden “Kullanıcı” veya “siz” olarak anılacaktır) için teşekkür ederiz. Web Sitesinin sahibi ASKA Oto ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş. (bundan böyle “Aska” veya “Biz” olarak anılacaktır) olup, Site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Aska’ya aittir. Lütfen Siteyi kullanmadan önce aşağıda yer verdiğimiz kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz. Zira işbu kullanım koşulları Aska ile Kullanıcı arasında bir Sözleşme hükmündedir. BU ŞARTLARIN TAMAMINI VEYA BİR KISMINI KABUL ETMİYORSANIZ BU WEB SİTESİNE ERİŞEMEZ VEYA BU WEB SİTESİNİ KULLANAMAZSINIZ. 

Giriş 

www.hicukurambar.com Web Sitesine (“Web Sitesi” veya “Site”) erişim sağlamakla ve Siteyi kullanmakla, aşağıdaki Kullanım Koşulları’nın ve Kullanım Koşulları’nda yer alan veya gönderme yapılan tüm hüküm ve koşulların sizi yasal olarak bağladığını kabul etmiş sayılırsınız. Aska, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, Site ve site-uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir bildirime gerek duymadan değiştirme hakkını saklı tutar. 

Telif ve Mülkiyet 

Aska’nın Web Sitesi içeriğindeki tüm yayın hakları korunmuştur. Sitede yer alan görüntülerin, grafiklerin, ses efektlerinin, programların, yazılımların, metinlerin, animasyonların ve Sitede yer alan sair diğer ibarelerin yalnızca ekran üzerinde izlenmesi dışında saklanmasına, kopyalanmasına, değiştirilmesine ve çoğaltılmasına izin verilmemektedir. 

İnternet dahilinde bahsi geçen ve gerektiğinde üçüncü şahıslar tarafından kullanılan marka ve ürün işaretleri, sınırsız olarak fikri ve sınai mülkiyet haklarındaki mevzuat hükümlerine bağlıdır. 

Aska markası ve logosu ve Aska tarafından sunulan hizmetler ile ilgili tüm haklar Aska’ya aittir. Bu ürünlere ilişkin bu Web Sitesinde yer alan resim, grafik, video ve metin vb. Aska’nın izni olmaksızın çoğaltılamaz, elektronik veya basılı yayınlarda kullanılamaz. 

Aska, bağlı şirketleri, iştirakleri ve/veya ortakları tarafından sağlanan içerikle, Web Sitesini çalıştırmaya ve yayınlamaya yarayan yazılımla, verinin Web Sitesinde derlenişiyle ve Web Sitesinin düzeni, dizilişi ve düzenlenişiyle ilgili telif hakları ve tüm diğer mülkiyet hakları ayrı ayrı ve tamamen Aska’ya aittir. Bu belgede, içerik ile ilgili açık bir biçimde tanınmayan tüm haklar saklıdır.

 Aska adının kullanımı ve tescili münhasır olarak Aska’ya aittir. Aska adını ya da buna benzer bir adı veya Aska adının bir parçasını ya da ASKA Oto ve Petrol Ürünleri Tic. A.Ş. ‘nin sahip olduğu bir tescilli ticari markayı kullanan bir şirket adı, yasal ad, ticari ad, alan adı veya diğer bir ad, gösterge ya da tanım kullanılamaz veya kayıt ettirilemez. 

Aşağıda belirtilen hususların Web Sitesinde yayınlanması kesinlikle yasaktır: 

a) (Başka bir Web Sitesinde yayınlanması dahil), bu Web Sitesinden malzemeyi yayımlamak;

 b) Web Sitesinden malzeme satmak; kiralamak veya alt-lisans sunmak. 

c)Web Sitesinden herhangi bir öğeyi topluma göstermek; 

d) Ticari bir amaç için Sitemizden bilgi kopyalamak, çoğaltmak, dağıtmak veya herhangi başka bir malzeme istismarı; 

e)Web Sitesinde herhangi bir bilgiyi düzenlemek veya modifiye etmek veya

 f) Bu Web Sitesi üzerinden bilgi dağıtmak. 

Genel Kullanım Şartları 

Aska, sizlere sadece Kullanım Şartları’nda açıkça izin verildiği doğrultuda sınırlı, kısıtlı, kişisel, devredilemez, alt lisansı verilemeyen, geri alınabilir bir Site erişim ve kullanım lisansı vermektedir. Bu sınırlı lisans dışında, sizlere Site ile ilgili başka hak ve lisanslar vermemekteyiz; burada açıkça verilmeyen herhangi bir hak veya lisans mahfuzdur. Site’deki içerik ve bilgi ve yanı sıra bu tip bilgi ve içeriği sağlamak için kullanılan yazılım ve alt yapı Oteller de dâhil olmak üzere, Aska’nın veya tedarikçilerinin özel mülküdür. Site’yi sadece iyi niyetli olarak rezervasyonlar yapmak için kullanabilirsiniz ve bu nedenle herhangi bir spekülatif, yanlış veya sahte yer ayırma ya da talep beklentisiyle bir rezervasyonda bulunmamayı taahhüt etmektesiniz. Herhangi bir rezervasyonda bize sağladığınız ödeme bilgilerinin tamamen doğru olduğunu da taahhüt etmektesiniz. Ayrıca Aska’ya doğru ve Aska’ya e-posta, posta ve/veya diğer iletişim bilgilerini sağladığınızı da taahhüt etmektesiniz ve Aska’nın gerekli olması durumunda bu bilgileri sizinle iletişim kurmak için kullanabileceğini kabul etmektesiniz. Lütfen ayrıca aşağıda yer verdiğimiz Gizlilik Politikamız’a da bakınız. 

Rezervasyon yapabilmek için 18 yaşını (ya da reşit olma yaşının 18’den daha büyük olduğu ülke ve bölgelerdeki reşitlik yaşını) doldurmuş ve işlem yapmak için tam yasal ehliyete sahip olmanız gerekmektedir (veya yasal vasilerinizin iznine). Kullandığınız kredi kartı veya banka kartının kendinize ait olduğunu veya rezervasyonu bu kartla tamamlayabilmeye yetkili olduğunuzu ve işlem maliyetini karşılamak için yeterli paranın olduğunu taahhüt etmektesiniz. Adınıza veya hesabınıza yapılan tüm işlemler için mali sorumluluk kabul etmektesiniz. 

Bu nedenle, Site kullanmanın bir koşulu olarak, Site veya içeriğini ya da bilgilerini herhangi bir ticari ya da kişisel olmayan amaçlı (doğrudan veya dolaylı) olarak veya yasa dışı, kanunlara aykırı ya da Kullanım Şartları’nda yasaklanan herhangi bir amaç için kullanmamayı kabul etmektesiniz. Yazılı olarak önceden vereceğimiz izin olmaksızın, Site’den elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım, ürün veya hizmeti değiştirmeme, kopyalamama, dağıtmama, iletmeme, görüntülememe, ifa etmeme, çoğaltmama, yayınlamama, lisans altına almama, devretmeme, türevlerini oluşturmama satmama ya da yeniden satmama hususlarını kabul etmektesiniz. Ayrıca, aşağıda belirtilen hususları da yapmamayı kabul etmektesiniz:

 * Herhangi yetki dışı bir ticari amaçla Site’yi veya içeriğini kullanma;

 * Herhangi spekülatif, yanlış veya sahte bir rezervasyonda bulunma; 

* Herhangi bir amaç için, önceden açık yazılı iznimiz olmadan herhangi bir robot, örümcek, ekran kazıyıcı veya diğer otomatik araçlarla veya herhangi bir manuel işlem kullanılarak Site’deki herhangi bir içerik veya bilgiye erişim sağlama, bunları izleme veya kopyalama; 

* Site’deki herhangi bir robot kısıtlama üstbilgisini ihlal etme veya Site’ye erişimi engellemek veya sınırlamak için kullanılan diğer önlemleri atlatma veya üstesinden gelme; 

* Takdirimiz doğrultusunda, altyapımıza makul olmayan veya orantısız olarak büyük yük getiren veya getirebilecek herhangi bir işlem gerçekleştirme; * Yazılı olarak önceden vereceğimiz açık izin olmaksızın herhangi bir amaçla Site’nin (satın alma yolları dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir bölümüne derin bağlantı yapma; 

* Site’de bulunan herhangi bir içerik veya bilgi, yazılım, ürün veya hizmetlerini herhangi bir ticari veya rekabetçi faaliyet ya da amaç doğrultusunda yeniden satma, kullanma, kopyalama, izleme (örneğin örümcek, ekran kazıma), indirme veya çoğaltma; 

* Yazılı olarak önceden vereceğimiz açık izin olmaksızın bu Site’nin herhangi bir kısmının diğer bir Site’ye “frame edilmesi”, “olduğu gibi kopyalanması” veya diğer şekillerde dâhil edilmesi; 

* Site’ye veya Site aracılığıyla kanuna aykırı (her türlü yasa ve yönetmeliklere göre) postalamada bulunma veya yasa dışı bir faaliyeti savunan herhangi bir postalamada bulunma; 

* Yasa dışı, yanlış yönlendirici, sahte, aşağılayıcı, zararlı, müstehcen, pornografik, uygunsuz, gayriahlaki, şiddet içeren, tacizkar, küfür içeren, ırkçı, ayrımcı, hakaret içeren, tehditkar, hile içeren, nefret uyandıran ya da bunun gibi kabul edilemez hususlar içeren postalamalarda bulunma ya da bunların bağlantılarını sağlama; 

* Küçük düşürücü, iftira, yanlış veya karalayıcı hususlar içeren postalamalarda bulunma ya da bunların bağlantılarını sağlama; 

* Telif hakları, patentler, ticari markalar ve ticari sırları, gizlilik veya tanıtım haklarını düzenleyen yasalar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir kuruluş veya kişinin herhangi bir fikri mülkiyetini ya da diğer haklarını tecavüz veya ihlal eden postalamalarda bulunma; 

* Herhangi bir yasa ya da sözleşme veya güvene dayalı ilişki çerçevesinde kullanıma sunma hakkınız olmayan postalamalarda bulunma; 

* Bir kişi veya kuruluşu taklit etme veya bir kişi veya kuruluşla olan ilişkinizi yanıltıcı bir şekilde beyan etme veya başka birini yanıltma, aldatma veya dolandırma amaçlı sahte kimlik alma; 

* Gerçekleştirdiğiniz bir postalamanın orijinal yapısını gizlemek amacıyla sahte başlıklar kullanımı da dâhil olmak üzere belirleyicileri (identifier) hileli bir şekilde yönlendirme; 

* Site’yi, herhangi bir yazılım, donanım veya telekomünikasyon ekipmanın işleyişine herhangi bir şekilde zarar verecek, engelleyecek, kapasitesini zorlayacak ya da Site’nin veya diğer kullanıcıların bilgisayar donanımlarını kullanımıyla bozacak veya başka bir şekilde müdahalede bulunacak veya zarar verecek, kullanımını sınırlayacak ya da devre dışı bırakacak şekilde kullanma; 

* Site’ye, herhangi ilgili web sitelerine, diğer hesaplara, bilgisayar sistemine ya da Site ile bağlantılı ağlara parola çalma yöntemleri, “hacking” veya başka yöntemlerle yetkisiz erişim sağlamaya çalışma; 

* Elektronik posta adresi gibi başkaları hakkında bilgileri devşirme veya herhangi bir şekilde toplama dâhil olmak üzere Site’de kasıt olmadan bulundurulan malzeme veya bilgileri elde etme ya da elde etmeye çalışma; 

* Site’ye, Aska şirketler grubu ve çalışanlarına ve Aska’nın itibarına zarar verebilecek veya bundan başka olumsuz etki oluşturacak başka bir hususu gerçekleştirme.

 Aksi açıkça belirtilmediği surette, websiteleri bu Web Sitesinin ana sayfası dışındaki başka Web sitelerine köprü oluşturamaz, Site’yi veya burada bahsedilen hiçbir materyal veya Web Sitesini “frame“ edemez ya da herhangi bir kuruluş Aska’nın açık yazılı izni olmadan ticari amaçları için bu Sitenin herhangi bir unsurunu eposta içerisinde köprü yapamaz.

 Site’de rezervasyon yaparak herhangi bir uluslararası yaptırım programı kapsamında olmadığınızı belirtmekte ve garanti etmektesiniz. Bu Web Sitesinde gösterilen bilgilerin uygunluk olarak verilmiş, hizmetlerin ya da Bizim adımıza sunulan bu hizmetlerin ve/veya bizim ile ilgili her türlü bilgi başka herhangi bir tür temsilleri başka bir ülkenin yasasına açık veya zımni hiçbir garantisi yoktur. Her halükarda bu tür yasaların etkileyen ya da uygulanır yanı yoktur. 

Bu Web Sitesi koşulları altında herhangi bir hariç tutulma veya sınırlandırma hukuksuz veya uygulanamaz bulunması halinde, tümüyle veya kısmen, o kısımlar bölünecektir ve çıkarılacaktır. Bu tür ihmaller koşulların içerdiği diğer hükümlerin geçerliliğini, yürürlülüğünü ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

 Bu Web Sitesinde hiçbir şey bizim açımızdan bir teklif teşkil etmez. Detaylandırılmış konular sizler için bizim sunduğumuz malları ve hizmetleri talep etmek için bir davet oluşturmaktadır. biz bu tür önerileri kabul veya ret edebiliriz. bize sunulan her türlü anlaşmalar, belirli onaylar, vaat veya temsiller doluluk durumuna bağlıdır ve garanti edilemez. 

Bu Web Sitesi size kullanıcı isimleri, şifreleri veya diğer kodları veya cihazlarıyla erişimi sağlar veya cihazlar Web Sitesindeki parçaların kısıtlı erişimlere ulaşmanızı sağlar. (“erişim kodları”) 

Üçüncü şahıslar tarafından bizim Web Sitemizin operasyonuna müdahale edebilecek türden kullanımları veya ticari karlara yol açabilecek veya bizim zararımıza olan herhangi bir kullanımı engellemek adına biz sizin adınıza erişim kodlarının kullanılmasını yasaklama hakkını saklı tutarız. 

Web Sitemizde cookieler kullanılmaktadır. Web Sitemizi kullanarak ve Web Sitesi koşullarımızı onaylayarak, Gizlilik Politikası koşulları ışığında kullandığımız cookieleri kabul etmiş olursunuz.

 Eğer Aska’ya ait olmayan bağlantılarla farklı Web Sitelerine geçmeyi seçerseniz, Aska bu Sitelerin tanımlama bilgilerinden ve gizlilik politikasından sorumlu değildir. Aska’nın bu Web Siteleri ve kaynaklar üzerinde kontrol sağlayamamasından ötürü, Aska’nın dış Web Siteleri tarafından kaynaklarının kullanılabilirliği konusunda sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamakta olup bunların içeriği ile bağlı değildir. 

Bu Web Sitesini kullanımdan kaynaklanan tüm masraflar, ücretler ve ne olursa olsun diğer meblağlar için mali sorumluluğu kabul etmektesiniz ve gerekli hallerde, bütün yasal vergi ücretlerini karşılamanız gerekmektedir. 

ihg copy
19

Bize Ulaşın